کتاب عربی کامل کنکورمیکرو طلایی گاج

وضعیت موجودی
5 رای

قیمت: 1,290,000 ریال

خرید  کتاب عربی کامل کنکور میکرو طلایی  در بانک کتاب باران کتاب

کتاب عربی کامل کنکورمیکرو طلایی گاج

کتاب عربی کامل میکرو طلایی                                            

تمام مبحث های همه رشته های عربی در سال های دهم و یازدهم و دوازدهم

دو هزار تست و پرسش تالیفی و همچنین کنکور سال گذشته

تست های فراوان قسمت قواعد عربی در کتاب عربی کامل میکرو طلایی گاج

کتاب عربی جامع میکرو طلایی را خط به خط طبق مباحث کتاب درسی نگارش پیدا کرده میباشد

تست های آخرین کنکور برگذار شده به همراه سوالات مهم تالیفی

جواب های عربی کامل میکرو طلایی تشریحی بوده

انتظار می رود دانش آموز ّ پايۀ دهم بتواند در پايان سال تحصيلی متون و عبارات سادۀ قرآنی را در حد ساختارهای خوانده شده، درست بخواند و معنای آنها را بفهمد و ترجمه کند.

کتاب عربی پايۀ دهم در هشت درس تنظیم شده است. هر درس را می توان در سه جلسۀ آموزشی تدريس کرد. این مقدار زمان در مجموع برای تدريس کلّ کتاب در طول سال کفايت می کند

دانش آموز پايۀ دهم تاکنون با اين ساختارها آشنا شده است

فعل های ماضی، مضارع، امر، نهی، نفی، مستقبل، معادل ماضی استمراری، ترکيب اضافی و وصفی ّ برای ترجمۀ صفت مؤخر

در درس ششم فعل مجهول تدريس می شود. هدف اين است که دانش آموز جمله های دارای فعل مجهول را درست معنا کند؛ تبديل جملۀ دارای فعل معلوم به مجهول و برعکس هدف نيست

عربی را می آموزيم؛ زيرا زبان قرآن، حديث و دعاست؛ زبان رسمی بسياری از کشورهای ّات فارسی با آن درآميخته و برای فهم بهرت زبان فارسی آشنايی با زبان مسلامن است؛ زبان و ادبي ّحد است؛ زبانی کامل، پرمعنا و قوی است؛ عربی الزم است؛ يکی از شش زبان رسمی سازمان ملل مت ّات آن غنی است و ... ادبي اين کتاب ادامۀ سه کتاب پيشني است. هرآنچه در سه سال گذشته آموخته ايد در متون، عبارات و تـمرين های اين کتاب تکرار شده است. ترجمۀ متون و عبارات کتاب بر عهدۀ شامست و دبري نقش راهنام دارد. شام به راحتی می توانيد متون را ترجمه کنيد؛ به همني منظور در انتهای کتاب ّ همۀ واژگان سه کتاب عربی دورۀ اول متوسطه در کنار واژگان جديد منت درس قرار داده شده است. استفاده از کتاب کار توصيه نـمی شود. برای يادگريی هر زبانی بايد بسيار تکرار و تـمرين کرد. اگر می خواهيد در درس عربی موفّق تر باشيد، پيش مطالعه کنيد. هدف اين کتاب فهم منت است. اگر شام بتوانيد متون عربی را خوب بخوانيد و درست ّی سخن بفهميد و ترجمه کنيد، خود به خود می توانيد از فارسی به عربی نيز ترجمه کنيد و حت بگوييد؛ از آيات و احاديث کتاب های درسی عربی می توانيد در انشا و مقاله نويسی و به هنگام سخرنانی استفاده کنيد. ّه شده است تا با تلفّظ درست متون آشنا شويد. »کتاب گويا« نيز برای پايۀ تحصيلی تهي ترجمۀ متون و عبارات کتاب و حلّ تـمرين ها در کالس به صورت گروهی است.

مبتدا و خرب تقريباً هامن نهاد و گزاره در دستور زبان فارسی هستند. مبتدا، اسمی است که در ابتدای جمله می ٔ آيد و درباره آن خربی گفته میشود. ّ ٔ ه است و درباره مبتدا خربی می دهد. ٔ خرب، بخش دوم جمله اسمي شناخت اجزای جمله در ترجمه به ما کمک میکند. کتاب عربی جامع میکرو طلایی

در زبان فارسی برای مجهول کردن فعل ا ّ ز مشتقات مصدر »شدن« استفاده میشود؛ مثال: زد: زده شد می زند: زده میشود ديد: ديده شد می بيند: ديده میشود ٔ در جمله ٔ دارای فعل معلوم، فاعل معلوم است؛ ولی در جمله دارای فعل مجهول، فاعل ناشناس می باشد؛ يعنی حذف شده است. ٔ در جمله »نگهبان در را گشود.« می دانيم فاعل نگهبان است؛ ٔ ولی در جمله ّ »در گشوده شد.« فاعل نامشخص است

در دستور زبان فارسی به اسم فاعل، صفت فاعلی و به اسم مفعول، صفت مفعولی می گويند. اسم فاعل به معنای »انجام دهنده يا دارندۀ حالت« و اسم مفعول به معنای »انجام شده« است. اسم فاعل و اسم مفعول دو گروه اند: ّ گروه اول بر وزن » ِ فاعل« و »مفعول« هستند که در سال گذشته با آنها آشنا شده بوديد. کتاب عربی جامع میکرو طلایی

گروه اول: فعل هايی بود که سوم شخص مفرد ماضی آنها سه حرف بود و اسم فاعل و ِ مفعولشان بر وزن فاع َ ل و مفعول بود. گروه دوم: فعل هايی است که سوم شخص مفرد ماضی آنها بيشرت از سه حرف بود و اسم فاعل و مفعولشان با حرف »ُمـ« رشوع می شود. يک حرف مانده به آخر در اسم فاعل

جهت خرید کتاب عربی کامل میکرو طلایی گاج میتوانید با مراجعه ب سایت باران کتاب و یا تماس با ۰۲۱۶۶۴۸۴۸۴۰ اقدام نمایید

کتاب عربی کامل کنکورمیکرو طلایی گاج

کد محصول gajj
وزن 1.45 گرم

نظرات کاربران درباره کتاب عربی کامل کنکورمیکرو طلایی گاج

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.

اولین نفری باشید که در مورد کتاب عربی کامل کنکورمیکرو طلایی گاج نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب عربی کامل کنکورمیکرو طلایی گاج

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
captcha

برچسب های مرتبط با کتاب عربی کامل کنکورمیکرو طلایی گاج

بر اساس سلیقه شما...
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید